Sortowanie 
Kategorie : Prezentacje / Not for sale > Aukcje numizmatyczne WDA i GDA > Aukcja 1 > Banknoty zagraniczne > Rosja
Kategorie  Poziom wyżej
Aukcje użytkownika archiwum_wg
 

Rosja

(133)
Banknoty Wielkiego Księstwa Fińskiego (1)
Bank Finlandii - waluta markowa (1)
Asygnacje Państwowe 1769-1843 (2)
Banknoty Skarbu Państwa 1840-1896 (15)
Banknoty po reformie walutowej 1896-1915 (52)
Bilety zdawkowe 1915 (3)
Bilety Skarbu Państwa (2)
Omsk - Zobowiązania Krótkoterminowe (11)
Banknoty Rządu Tymczasowego (6)
Konsorcjum Banków 1917 (1)
Rosja Sowiecka i ZSRR (32)
Banknoty Banku Rosyjsko-Azjatyckiego (2)
Zachodnia Armia Ochotnicza (1)
Banknoty dla Rosji Północnej (1)
Siły zbrojne na południu Rosji - Denikin (2)
Front północnozachodni - Judenicz (1)

A1-1125 20 KOPIEJEK - 1830

20 Kopiejek - 1830. Denisow Ф-7 (łącznie wszystkie roczniki), Pick A24 (łącznie wszystkie roczniki). Stan: (6). Banknot z licznymi ubytkami, zwłaszcza na rogach. Stare uzupełnienia. Rzadki banknot w każdym stanie zachowania.

Prezentacja
gda000005811
archiwum_wg

A1-1126 3 MARKI - 1867

3 Marki - 1867. Denisow Ф-17в (łącznie wszystkie roczniki), Pick A40(łącznie wszystkie roczniki). Stan: (6). Banknot z licznymi ubytkami, zwłaszcza na rogach. Stare uzupełnienia. Rzadki banknot w każdym stanie zachowania.

Prezentacja
gda000005812
archiwum_wg

A1-1127 5 RUBLI - 1840

5 Rubli - 1840. Хованский - (27) Л...?. Chowański - (27) L...?. ( 6 cyfr bez liter serii ). Denisow A-10.17, Rjabczenko 404p 350, Pick A17 (nie rozróżnia roczników). Stan: 5. Liczne i wielokrotne złamania. typowe postrzępienie krawędzi, znaczne przetarcia głównie na pionowym złamaniu. Dość dobra prezencja.

Prezentacja
gda000005813
archiwum_wg

A1-1128 25 RUBLI - 1818

25 Rubli - 1818. Хованский - (71) Ш ...?. Chowański - (71) ...?. ( 7 cyfr bez liter serii ). Denisow A-12.1, Rjabczenko 270p 400, Pick A21 (nie rozróżnia roczników). Stan: 4-. Liczne i wielokrotne złamania. Minimalne przetarcia na dwóch głównych skrzyżowaniach. Banknot czysty, o bardzo dobrej prezencji.

Prezentacja
gda000005814
archiwum_wg

A1-1129 1 RUBEL - 1865

1 Rubel - 1865. Ламанский - Шилов - Кулак (2). Łamański - Sziłow - Kułak (2). ( 8 cyfr bez liter serii ). Stan: 4. Liczne i wielokrotne złamania. Mininimalne przetarcia przy krawędziach i wewnątrz banknotu. Banknot dość czysty, o dobrej prezencji. Mimo minimalnych przetarć na głównym skrzyżowaniu złamań, stan taki, ze względu na delikatny papier, jest powszechnie oceniany przynajmniej na 4/Fine.

Prezentacja
gda000005815
archiwum_wg

A1-1130 1 RUBEL - 1876

1 Rubel - 1876. Ламанский - Беляев. Łamański - Bielajew. БΘ ( 6 cyfr ). Denisow nie notuje tego wariantu podpisy-seria. Stan: 5+. Liczne i wielokrotne złamania. minimalne przetarcia przy krawędziach, brak przetarć wewnątrz banknotu. Na górnej krawędzi sklejone rozdarcie około 7 mm. Banknot dość czysty, o względnie dobrej prezencji.

Prezentacja
gda000005816
archiwum_wg

A1-1131 1 RUBEL - 1884

1 Rubel - 1884. Цимсеи - Аржанский Cymsen - Arżański AX ( 6 cyfr ). Stan: 4. Liczne i wielokrotne złamania jednak bez przetarć i bez ubytków. Banknot dość czysty, o dobrej prezencji.

Prezentacja
gda000005817
archiwum_wg

A1-1132 1 RUBEL - 1886

1 Rubel - 1886. Цимсеи - Ермолаев. Cymsen - Jermołajew. ББ ( 6 cyfr ). Stan: 5+. Liczne i wielokrotne złamania. minimalne przetarcia przy krawędziach, brak przetarć wewnątrz banknotu. Na górnej krawędzi sklejone rozdarcie około 7 mm. Banknot dość czysty, o względnie dobrej prezencji.

Prezentacja
gda000005818
archiwum_wg

A1-1133 3 RUBLE - 1876

3 Ruble - 1876. Ламанский - Лукашевич. Łamański - Łukaszewicz. AX ( 6 cyfr ). Stan: (5). Liczne i wielokrotne złamania, minimalne przetarcia wewnątrz banknotu. Małe uzupełnienia na lewej i dolnej krawędzi. Względnie dobra prezencja.

Prezentacja
gda000005819
archiwum_wg

A1-1134 3 RUBLE - 1880

3 Ruble - 1880. Ламанский - Кафорнин. Łamański - Kafornin. AЗ ( 6 cyfr ). Stan: 5. Liczne i wielokrotne złamania, przetarcia wewnątrz banknotu i na krawędziach. Względnie dobra prezencja.

Prezentacja
gda000005820
archiwum_wg

A1-1135 3 RUBLE - 1884

3 Ruble - 1884. Цимсеи - Блотнер. Cymsen - Błotner. AЮ ( 6 cyfr ). Stan: 4. Dość mocne wielokrotne złamanie na krzyż. Banknot bez przetarć i bez ubytków, czysty. Dobra prezencja.

Prezentacja
gda000005821
archiwum_wg

A1-1136 3 RUBLE - 1884

3 Ruble - 1884. Цимсеи - Петров (1). Cymsen - Pietrow (1). AC ( 6 cyfr ). Stan: 4-. Dość mocne wielokrotne złamanie na krzyż. Minimalny ubytek wewnątrz banknotu. Banknot bez przetarć, dość czysty. Dobra prezencja.

Prezentacja
gda000005822
archiwum_wg

A1-1137 5 RUBLI - 1866

5 Rubli - 1866. Ламанский - Смирнов. Łamański - Smirnow. AГ ( 6 cyfr ). Stan: 5+. Dość mocne wielokrotne złamanie na krzyż. Nieznaczne przetarcia wewnątrz banknotu. Lekkie zabrudzenie, Względnie dobra prezencja.

Prezentacja
gda000005823
archiwum_wg

A1-1138 5 RUBLI - 1872

5 Rubli - 1872. Ламанский - Ильин. Łamański - Ilin. AД ( 6 cyfr ). Stan: 6. Liczne ubytki na krawędziach i wewnątrz banknotu. Dość mocne zabrudzenia.

Prezentacja
gda000005824
archiwum_wg

A1-1139 1 RUBEL - 1895

1 Rubel - 1895. Плеске - Софронов. Pleske - Sofronow. ГГ ( 6 cyfr ). Stan: 3+. Kilkukrotne pionowe złamanie. Banknot czysty, ostre rogi i dobra prezencja.

Prezentacja
gda000005825
archiwum_wg

A1-1140 5 RUBLI - 1895 - WZÓR / ОБРАЗЕЦЪ

5 Rubli - 1895. Плеске -. Pleske -. ОБРАЗЕЦЪ AA 012345 AБ 067890. Zamiast podpisu kasjera perforacja 47. oddziału Gosbanku. Stan: (2-). Pojedyncze poziome złamanie, dwa prawie niezauważalne ślady podlepek na rewersie. Bardzo dobra prezencja.

Prezentacja
gda000005826
archiwum_wg

A1-1141 5 RUBLI - 1895

5 Rubli - 1895. Плеске - Метц. Pleske - Mec. AP (6 cyfr). Stan: (4). Ślady wielokrotnego składania, bez przetarć i ubytków. Banknot dość czysty. Przy prawej krawędzi niewielkie kreślenie długopisem. Dobra prezencja.

Prezentacja
gda000005827
archiwum_wg

A1-1142 5 RUBLI - 1895

5 Rubli - 1895. Плеске - Михеев. Pleske - Michiejew. AA (6 cyfr). Stan: (4-). Ślady wielokrotnego składania, bez przetarć i ubytków. Lekkie równomierne zabrudzenie. Zaklejone kasowanie 104-tego oddziału GosBanku. Dobra prezencja.

Prezentacja
gda000005828
archiwum_wg

A1-1143 5 RUBLI - 1895

5 Rubli - 1895. Плеске - Мягков. Pleske - Miagkow. AA (6 cyfr). Stan: (4-). Ślady wielokrotnego składania, bez przetarć i ubytków. Banknot dość czysty. Zaklejone kasowanie 104-tego oddziału GosBanku. Ślady kleju na rewersie. Względnie dobra prezencja.

Prezentacja
gda000005829
archiwum_wg

A1-1144 5 RUBLI - 1898

5 Rubli - 1898. Плеске - Соболь. Pleske - Sobol. AЬ (6 cyfr). Stan: 5. Ślady wielokrotnego składania, umiarkowane zabrudzenie, niewielkie przetarcia na krawędziach i wewnątrz banknotu.

Prezentacja
gda000005830
archiwum_wg

A1-1145 5 RUBLI - 1898

5 Rubli - 1898. Плеске - Софронов. Pleske - Sofronow. ББ (6 cyfr). Stan: 4. Ślady wielokrotnego składania, banknot dość czysty, bez przetarć. Dość dobra prezencja.

Prezentacja
gda000005831
archiwum_wg

A1-1146 5 RUBLI - 1898

5 Rubli - 1898. Тимашев - Барышев. Timaszew - Baryszew. ДA (6 cyfr). Stan: 4. Ślady wielokrotnego składania, umiarkowane równomierne zabrudzenie, brak przetarć i ubytków. Dobra prezencja.

Prezentacja
gda000005832
archiwum_wg

A1-1147 5 RUBLI - 1898

5 Rubli - 1898. Тимашев - В.Иванов. Timaszew - W.Iwanow. ДИ (6 cyfr). Stan: 5. Ślady wielokrotnego składania, umiarkowane równomierne zabrudzenie, przetarcia wewnątrz banknotu i na krawędziach. Względnie dobra prezencja.

Prezentacja
gda000005833
archiwum_wg

A1-1148 5 RUBLI - 1898

5 Rubli - 1898. Тимашев - Коптелов. Timaszew - Koptiełow. ГO (6 cyfr). Stan: (4-). Ślady wielokrotnego składania, banknot dość czysty, bez przetarć. Liczne owadzie mikroperforacje od około 0,6 mm. Mimo to dość dobra prezencja.

Prezentacja
gda000005834
archiwum_wg

A1-1149 5 RUBLI - 1898

5 Rubli - 1898. Тимашев - Наумов. Timaszew - Naumow. ГД (6 cyfr). Stan: 5+. Ślady wielokrotnego składania, nieznaczne zabrudzenie, minimalne przetarcia wewnątrz banknotu i kilkunastomilimetrowe rozdarcie na krawędzi. Dobra prezencja, jak na ten stan zachowania.

Prezentacja
gda000005835
archiwum_wg

A1-1150 5 RUBLI - 1898

5 Rubli - 1898. Тимашев - Овчинников. Timaszew - Owczynnikow. ВЬ (6 cyfr). Stan: 5. Ślady wielokrotnego składania, umiarkowane równomierne zabrudzenie, nieznaczne przetarcia wewnątrz banknotu i na krawędziach. Względnie dobra prezencja.

Prezentacja
gda000005836
archiwum_wg

A1-1151 5 RUBLI - 1898

5 Rubli - 1898. Тимашев - Софронов. Timaszew - Sofronow. ДУ (6 cyfr). Stan: 5+. Ślady wielokrotnego składania, umiarkowane zabrudzenie - ślad zalania, nieznaczne przetarcia na krawędziach, brak przetarć wewnątrz banknotu. Względnie dobra prezencja.

Prezentacja
gda000005837
archiwum_wg

A1-1152 10 RUBLI - 1898

10 Rubli - 1898. Плеске - Морозов. Pleske - Morozow. AK (6 cyfr). Stan: 5+. Ślady wielokrotnego składania, umiarkowane zabrudzenie, przetarcia na krawędziach, lecz brak przetarć wewnątrz banknotu.

Prezentacja
gda000005838
archiwum_wg

A1-1153 25 RUBLI - 1899

25 Rubli - 1899. Тимашев - В.Иванов. Timaszew - W.Iwanow. BA (6 cyfr). Denisow nie notuje tego wariantu podpisy-seria. Stan: 5+. Ślady wielokrotnego składania, na krawędziach i wewnątrz drobne przetarcia. Banknot dość czysty, o względnie dobrej prezencji.

Prezentacja
gda000005839
archiwum_wg

A1-1155 3 RUBLE - 1898

3 Ruble - 1898. Тимашев - Софронов. Timaszew - Sofronow. ВУ (6 cyfr). Stan: 5. Ślady wielokrotnego składania, dość mocne zabrudzenie, drobne przetarcia na krawędziach i wewnątrz.

Prezentacja
gda000005841
archiwum_wg

A1-1156 1 RUBEL - 1898

1 Rubel - 1898. Плеске - Наумов. Pleske - Naumow. БУ (6 cyfr). Stan: 2/2+. Dość słabe pionowe ugięcie, całkowicie niewidoczne w świetle przechodzącym.

Prezentacja
gda000005842
archiwum_wg

A1-1157 1 RUBEL - 1898

1 Rubel - 1898. Плеске - Софронов. Pleske - Sofronow. БГ (6 cyfr). Stan: 1-/1. Zafalowanie w okolicach prawego dolnego rogu spowodowane lekkim uderzeniem w róg paczki banknotów. W świetle przechodzącym całkowicie niewidoczne. Rogi ostre. Bardzo świeży wygląd.

Prezentacja
gda000005843
archiwum_wg

A1-1158 1 RUBEL - 1898

1 Rubel - 1898. Тимашев - Брут. Timaszew - Brut. BЛ (6 cyfr). Stan: 2. Kilka pionowych ugięć całkowicie niewidocznych w świetle przechodzącym. Banknot dość czysty. Dobra prezencja.

Prezentacja
gda000005844
archiwum_wg

A1-1159 1 RUBEL - 1898

1 Rubel - 1898. Тимашев - Софронов. Timaszew - Sofronow. BH (6 cyfr). Stan: 1/1-. Prawie idealny stan zachowania. Bardzo drobne i prawie niezauważalne odkształcenia przy krawędziach.

Prezentacja
gda000005845
archiwum_wg

A1-1160 1 RUBEL - 1898

1 Rubel - 1898. Коншин - Метц. Konszyn - Metz. BX (6 cyfr). Stan: 5. Bardzo mocne wielokrotne złamania z niewielkimi przetarciami na skrzyżowaniu. Dość mocne zabrudzenie.

Prezentacja
gda000005846
archiwum_wg

A1-1161 1 RUBEL - 1898

1 Rubel - 1898. Шипов - Чихиржин. Szipow - Czychirżyn. ДМ (6 cyfr). Stan: 1. Praktycznie idealny egzemplarz.

Prezentacja
gda000005847
archiwum_wg

A1-1162 1 RUBEL - 1898

1 Rubel - 1898. Шипов - Михеев. Szipow - Michiejew. ДA (6 cyfr). Stan: 1. Praktycznie idealny stan zachowania, jedynie minimalne i prawie niezauważalne odkształcenie na lewej krawędzi. Doskonała prezencja.

Prezentacja
gda000005848
archiwum_wg

A1-1163 1 RUBEL - 1898 / (1915)

1 Rubel - 1898 (1915). Шипов - Протопопов. Szipow - Protopopow. НБ - 229. Stan: 1-/1. Złamanie rogu długości 4 mm.

Prezentacja
gda000005849
archiwum_wg

A1-1164 1 RUBEL - 1898 / (1915)

1 Rubel - 1898 (1915). Шипов - Гейльман. Szipow - Gejlman. НБ - 322. Stan: 1/1-. Nieznacznie przyczernione rogi i lewa krawędź.

Prezentacja
gda000005850
archiwum_wg

A1-1165 1 RUBEL - 1898 / (1915)

1 Rubel - 1898 (1915). Шипов - Протопопов. Szipow - Protopopow. НБ - 329. Stan: 1-/1. Nieznacznie stępione rogi, zagiecie rogu długości 3 mm przechodzące w lekkie złamanie.

Prezentacja
gda000005886
archiwum_wg

A1-1166 1 RUBEL - 1898 / (1915)

1 Rubel - 1898 (1915). Шипов - Лошкин Szipow - Łoszkin. НB - 406. Stan: 1/1-. Minimalnie stępione rogi.

Prezentacja
gda000005852
archiwum_wg

A1-1167 1 RUBEL - 1898 / (1915)

1 Rubel - 1898 (1915). Шипов - Осипов. Szipow - Osipow. НB - 407. Stan: 1. Minimalnie przyczernione rogi. Praktycznie idealny stan zachowania.

Prezentacja
gda000005853
archiwum_wg

A1-1168 3 RUBLE - 1905

3 Ruble - 1905. Тимашев - Морозов. Timaszew - Morozow. ЕЯ (6 cyfr). Stan: 4/4-. Liczne złamania. Brak przetarć wewnątrz banknotu. Bradzo nieznaczny początek przecierania sie papieru na górnej krawędzi. Banknot czysty i o dobrej prezencji.

Prezentacja
gda000005854
archiwum_wg

A1-1169 3 RUBLE - 1905

3 Ruble - 1905. Коншин - Барышев. Konszyn - Baryszew. УК (6 cyfr). Stan: 2/2+. Pionowy ślad ugięcia niewidoczny w świetle przechodzącym.

Prezentacja
gda000005855
archiwum_wg

A1-1170 3 RUBLE - 1905

3 Ruble - 1905. Коншин - Овчинников. Konszyn - Owczynnikow. РЦ (6 cyfr). Stan: 1. Praktycznie idealny stan zachowania.

Prezentacja
gda000005856
archiwum_wg

A1-1171 3 RUBLE - 1905

3 Ruble - 1905. Шипов - Барышев. Szipow - Baryszew. ВЗ (6 cyfr , seria emitowana po raz drugi). Stan: 1-/1. Lekkie stępienie rogów i złamanie rogu około 4 mm.

Prezentacja
gda000005857
archiwum_wg

A1-1172 5 RUBLI - 1909

5 Rubli - 1909. Коншин - Чихиржин. Konszyn - Czychirżyn. EO (6 cyfr). Literatura: Denisow nie notuje podpisu Czychirżyna w tej serii. Stan: 1. Praktycznie idealny stan zachowania.

Prezentacja
gda000005858
archiwum_wg

A1-1173 5 RUBLI - 1909

5 Rubli - 1909. Коншин - Я.Метц. Konszyn - Mec. EΘ (6 cyfr). Literatura: Denisow nie notuje podpisu Czychirżyna w tej serii. Stan: 2+. Minimalny ślad poziomego ugięcia. Możliwy do zauważenia tylko przy specjalistycznych oględzinach.

Prezentacja
gda000005859
archiwum_wg

A1-1174 5 RUBLI - 1909

5 Rubli - 1909. Коншин - Родионов. Konszyn - Rodionow. ET (6 cyfr). Stan: 1/1-. Minimalne odkształcenia okolicach rogów. Widoczne tylko przy w świetle równoległym.

Prezentacja
gda000005860
archiwum_wg

A1-1175 5 RUBLI - 1909

5 Rubli - 1909. Коншин - Гр.Иванов. Konszyn - Gr.Iwanow. ДO (6 cyfr). Stan: 1-/1. Podójne ugięcie rogu do około 35 mm. Bardzo słabe i zupełnie niewidoczne w świetle przechodzącym.

Prezentacja
gda000005861
archiwum_wg
Liczba pozycji: 133   Liczba stron: 3 (50 pozycji na stronie)   
Strona: 1 2 3