Sortowanie 
Kategorie : Eksponaty zoologiczne / Zoological exhibits / Zoological Exponate > Owady i pajęczaki > Chrząszcze Polski > Curculionidae / Ryjkowcowate
Kategorie  Poziom wyżej
Aukcje użytkownika owad261
 

Curculionidae / Ryjkowcowate

(55)

Choinek szary Brachyderes incanus (Linnaeus, 1758)

Choinek szary Brachyderes incanus (Linnaeus, 1758). Rodziny: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. Szkodnik leśny. Zarówno imagines, jak i larwy, żerują głównie na sośnie, wyrządzając niekiedy duże szkody w drzewostanach sosnowych, zwłaszcza rosnących na glebach suchych.

2,00 zł
sprzedanych: 13 dostępnych:  87
gda000006042
owad261

Zmiennik brudny Strophosoma capitatum (DeGeer, 1775)

Zmiennik brudny Strophosoma capitatum (DeGeer, 1775). Rodziny: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. Szkodnik leśny. Zarówno imagines, jak i larwy, żerują głównie na sośnie, wyrządzając niekiedy duże szkody w drzewostanach sosnowych, zwłaszcza rosnących na glebach suchych.

2,00 zł
sprzedanych: 3 dostępnych:  97
gda000006047
owad261

Zmiennik leszczynowiec Strophosoma melanogrammum (Forster, 1771)

Zmiennik leszczynowiec Strophosoma melanogrammum (Forster, 1771). Rodzina: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. Szkodnik leśny. Żeruje na liściach, pączkach i młodych pędach różnych drzew i krzewów, jak dąb, brzoza, buk, grab, klon, sosna, świerk i leszczyna.

3,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  14
gda000015045
owad261

Szeliniak sosnowiec Hylobius abietis (Linnaeus, 1758)

Szeliniak sosnowiec Hylobius abietis (Linnaeus, 1758). Rodziny: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. Szeliniak ten jest groźnym szkodnikiem upraw leśnych. Żyje na sosnach, głównie na sośnie zwyczajnej, ponadto na świerku pospolitym.

2,00 zł
sprzedanych: 16 dostępnych:  184
gda000006108
owad261

Szeliniak świerkowy Hylobius pinastri (Gyllenhal, 1813)

Szeliniak świerkowy Hylobius pinastri (Gyllenhal, 1813). Rodzina: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. Szeliniak ten jest groźnym szkodnikiem upraw leśnych. Głównie na sośnie zwyczajnej, ponadto na świerku pospolitym.

3,50 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  5
gda000017107
owad261

Komośnik siwy Stephanocleonus hollbergii (Fahraeus, 1842)

Komośnik siwy, szarek siwy Stephanocleonus hollbergii (Fahraeus, 1842), Cleonus glaucus Schoenherr, 1826. Rodzina: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. W Polsce ryjkowiec pospolity, zwłaszcza na terenach piaszczystych, gdzie często wpada w rowki ochronne przy szkółkach i młodnikach sosnowych.

3,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  1
gda000015053
owad261

Smolik znaczony Pissodes castaneus (De Geer, 1775)

Smolik znaczony Pissodes castaneus (De Geer, 1775). Rodzina: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. Szkodnik upraw leśnych. Żyje na sosnach, ponadto na modrzewiu.

2,50 zł
sprzedanych: 7 dostępnych:  23
gda000016559
owad261

Smolik sosnowy Pissodes pini (Linnaeus, 1758)

Smolik sosnowy Pissodes pini (Linnaeus, 1758). Rodzina: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. Jako drzewa żywicielskie podawane są: sosna zwyczajna, sosna wejmutka, kosodrzewina, świerk pospolity.

2,50 zł
sprzedanych: 3 dostępnych:  47
gda000015047
owad261

Smolik szyszkowiec Pissodes validirostris (Sahlberg, 1834)

Smolik szyszkowiec Pissodes validirostris (Sahlberg, 1834). Rodzina: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. Żyje na sosnach.

3,00 zł
sprzedanych: 12 dostępnych:  38
gda000015048
owad261

Smolik hercyński Pissodes harcyniae (Herbst, 1795)

Smolik hercyński Pissodes harcyniae (Herbst, 1795). Rodzina: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. Żyje na świeku.

6,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  5
gda000015049
owad261

Smolik jodłowiec Pissodes piceae (Illiger, 1807)

Smolik jodłowiec Pissodes piceae (Illiger, 1807). Rodzina: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. Smolik jodłowiec zasiedla w Polsce obszary w naturalnym zasięgu jodły pospolitej.

3,00 zł
sprzedanych: 3 dostępnych:  27
gda000015050
owad261

Smolik drągowinowiec Pissodes piniphilus (Herbst, 1797)

Smolik drągowinowiec Pissodes piniphilus (Herbst, 1797). Rodzina: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. Jako drzewa żywicielskie podawane są: sosna zwyczajna, sosna wejmutka.

3,50 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  3
gda000015051
owad261

Smolik świerkowiec Pissodes scabricollis Miller, 1859

Smolik świerkowiec Pissodes scabricollis Miller, 1859. Rodziny: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. Smolikk ten jest szkodnikiem leśnym. Żyje na świerku.

3,50 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  3
gda000006115
owad261

Krótkostopka sosnowa Brachonyx pineti (Paykull, 1792)

Krótkostopka sosnowa Brachonyx pineti (Paykull, 1792). Rodzina: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. Żyje na sosnach.

3,50 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  3
gda000015054
owad261

Wałczyk gałęziowiec Magdalis phlegmatica (Herbst, 1797)

Wałczyk gałęziowiec Magdalis phlegmatica (Herbst, 1797). Rodzina: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. Szkodnik leśny. Żyje na sośnie zwyczajnej i świerku pospolitym.

3,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  5
gda000006119
owad261

Wałczyk sosnowiec Magdalis memnonia (Gyllenhal, 1837)

Wałczyk sosnowiec Magdalis memnonia (Gyllenhal, 1837). Rodzina: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. Szkodnik leśny. Żyje na sośnie zwyczajnej i świerku pospolitym.Magdalis memnonia (Gyllenhal, 1837) Wałczyk sosnowiec

3,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  15
gda000015056
owad261

Słonik dębowiec Curculio venosus (Gravenhorst, 1807)

Słonik dębowiec Curculio venosus (Gravenhorst, 1807). Rodzina: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. Szkodnik leśny. Występuje wszędzie tam, gdzie rosną jego rośliny żywicielskie, jakimi są dąb szypułkowy i dąb bezszypułkowy.

3,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  9
gda000006049
owad261

Słonik żołędziowiec Curculio glandium Marsham, 1802

Słonik żołędziowiec Curculio glandium Marsham, 1802. Rodzina: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. Szkodnik leśny. Występuje wszędzie tam, gdzie rosną jego rośliny żywicielskie, jakimi są dąb szypułkowy i dąb bezszypułkowy.

3,00 zł
sprzedanych: 12 dostępnych:  18
gda000015031
owad261

Słonik orzechowiec Curculio nucum Linnaeus, 1758

Słonik orzechowiec Curculio nucum Linnaeus, 1758. Rodziny: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. Szkodnik. Żeruje one na pączkach, liściach i zielonych orzeszkach leszczyn.

3,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  3
gda000006052
owad261

Naliściak pokrzywiak Phyllobius pomaceus Gyllenhal, 1834

Naliściak pokrzywiak Phyllobius pomaceus Gyllenhal, 1834. Rodziny: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. Szkodnik. Roślinami żywicielskimi są: leszczyna, jarzębina, wierzba szara, brzoza.

1,80 zł
sprzedanych: 11 dostępnych:  39
gda000006059
owad261

Naliściak drzewiarz Phyllobius arborator (Herbst, 1797)

Naliściak drzewiarz Phyllobius arborator (Herbst, 1797). Rodziny: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. Szkodnik. Roślinami żywicielskimi są: leszczyna, jarzębina, wierzba szara, brzoza.

3,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  5
gda000006062
owad261

Naliściak srebrniak Phyllobius argentatus (Linnaeus, 1758)

Naliściak srebrniak Phyllobius argentatus (Linnaeus, 1758). Rodziny: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. Szkodnik. Zasiedla jasne miejsca w lasach liściastych i mieszanych, zwłaszcza na ich pobrzeżach, doliny rzek i potoków. Żeruje na krzewach i drzewach liściastych, na bukach, dębach, brzozach, wierzbach, topolach, jabłoniach, klonach i dereniach. Notowano go jako szkodnika drzew owocowych

1,80 zł
sprzedanych: 7 dostępnych:  43
gda000006064
owad261

Naliściak Phyllobius glaucus (Scopoli, 1793)

Naliściak Phyllobius glaucus (Scopoli, 1793). Rodziny: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. Szkodnik. Zasiedla wilgotne i zimne środowiska — zacienione doliny rzek i potoków, lasy podmokłe, bagna i torfowiska. Żeruje na liściach głównie krzewów i drzew

2,50 zł
sprzedanych: 2 dostępnych:  6
gda000006066
owad261

Obryzg miękki Polydrusus mollis (Stroem, 1768)

Obryzg miękki Polydrusus mollis (Stroem, 1768). Rodzina: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. Szkodnik. Zamieszkuje w jasnych lasach liściastych, na nasłonecznionych zboczach i pobrzeżach lasu, w ogrodach owocowych i żywopłotach oraz na miejscach ruderalnych. Żeruje na różnych krzewach liściastych i drzewach, zwłaszcza dębach, grabach, bukach, lipach, głogach i leszczynie. Gatunek notowany jako szkodnik drzew owocowych, głównie jabłoni.

2,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  39
gda000006069
owad261

Obryzg Polydrusus cervinus (Linnaeus, 1758)

Obryzg Polydrusus cervinus (Linnaeus, 1758). Rodziny: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. Szkodnik. Chrząszcze żerują na liściach różnych krzewów i drzew liściastych, jak brzozy, olchy, leszczyny, dęby, topole, wierzby, lipy, klony, głogi i róże.

2,50 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  10
gda000006071
owad261

Krytoryjek olchowiec Cryptorhynchus lapathi (Linnaeus, 1758)

Krytoryjek olchowiec Cryptorhynchus lapathi (Linnaeus, 1758). Rodziny: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. Żyje i odbywa rozwój na olszach, wierzbach i topolach.

3,50 zł
sprzedanych: 10 dostępnych:  20
gda000007557
owad261

Kluk czarny Otiorhynchus niger (Fabricius, 1775)

Kluk czarny, nadrach czarny Otiorhynchus niger (Fabricius, 1775) Otiorhynchus (Otiorhynchus) coecus Germar, 1824. Rodzina: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. Jest polifagiem żerującym na drzewach liściastych i iglastych, zwłaszcza na sosnach i świerkach.

3,00 zł
sprzedanych: 7 dostępnych:  8
gda000015055
owad261

Kluk Otiorhynchus morio (Fabricius, 1781)

Kluk Otiorhynchus morio (Fabricius, 1781). Rodziny: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. Zasiedla głównie wilgotne i błotniste środowiska.

3,50 zł
sprzedanych: 2 dostępnych:  2
gda000007559
owad261

Kluk owalny Otiorhynchus ovatus (Linnaeus, 1758)

Kluk owalny Otiorhynchus ovatus (Linnaeus, 1758). Rodziny: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. Szkodnik. Spotykany na polach, suchych łąkach, ugorach, pobrzeżach lasu i dróg, wyrębach, nasłonecznionych stokach i skarpach, wrzosowiskach i wydmach, w ogrodach, winnicach i dolinach rzecznych. Gatunek polifagiczny, aktywny nocą, żerujący na roślinach zielnych, krzewach i drzewach liściastych i iglastych.

4,00 zł
sprzedanych: 2 dostępnych:  13
gda000006073
owad261

Opuchlak chropawiec Otiorhynchus raucus (Fabricius, 1776)

Opuchlak chropawiec Otiorhynchus raucus (Fabricius, 1776). Rodzina: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. Szkodnik. Znajdowany w ogrodach, na polach i łąkach. Jest polifagiem, żerującym na różnych gatunkach krzewów i roślin; przy masowym pojawie powoduje szkody w uprawach warzyw, buraków cukrowych, drzew i krzewów owocowych oraz roślin ozdobnych.

3,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  5
gda000015058
owad261

Kluk Otiorhynchus tristis (Scopoli, 1763)

Kluk Otiorhynchus tristis (Scopoli, 1763). Rodziny: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. Zasiedla głównie umiarkowanie wilgotne stanowiska. Żeruje na bylicy pospolitej, szczawiu zwyczajnym, wrotyczu pospolitym oraz gatunkach z rodzaju malina.

2,50 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  1
gda000006075
owad261

Chowacz podobnik Ceutorhynchus obstrictus (Marsham, 1802)

Chowacz podobnik Ceutorhynchus obstrictus (Marsham, 1802). Rodziny: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. Szkodnik. Chowacz podobnik występuje na polach, ugorach, przydrożach, śmietniskach, koło płotów i wśród zbóż oraz uprawnych roślin z rodziny krzyżowych.

2,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  30
gda000006077
owad261

Jednorek kosaćcowy Mononychus punctumalbum (Paykull, 1792)

Jednorek kosaćcowy Mononychus punctumalbum (Paykull, 1792). Rodziny: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. Występuje na bagnistych pobrzeżach wód, w wilgotnych dolinach potoków i rzek oraz rowach, ale spotykany również w miejscach suchych, gdzie rośnie jego roślina żywicielska: kosaćce.

2,50 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  15
gda000006080
owad261

Cionus tuberculosus (Scopoli, 1763)

Cionus tuberculosus (Scopoli, 1763). Rodziny: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. Spotykany w wilgotnych lasach liściastych, zaroślach, na łąkach, pobrzeżach lasów, rzek i potoków oraz na piaszczystych i namulistych brzegach łach i stawów. Żyje na trędowniku bulwiastym.

2,50 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  10
gda000006085
owad261

Oprzędzik szary o. łubinowy Sitona gressorius (Fabricius, 1792)

Oprzędzik szary, o. łubinowy Sitona gressorius (Fabricius, 1792). Rodziny: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. Występuje głównie na terenach otwartych: na polach, suchych i ciepłych zboczach i skarpach, miejscach ruderalnych, wrzosowiskach, torfowiskach wysokich. Roślinami żywicielskimi są żarnowiec miotlasty, seradela drobna oraz wszystkie gatunki łubinów.

2,50 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  30
gda000006089
owad261

Ziołomirek lucernowy Hypera postica (Gyllenhal, 1813)

Ziołomirek lucernowy Hypera postica (Gyllenhal, 1813). Rodziny: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. Zamieszkuje pola, łąki, ugory, przydroża, miejsca ruderalne, rowy, suche zbocza, skarpy, jasne lasy i zarośla. Żyje na różnych roślinach motylkowatych, jak lucerna siewna, lucerna sierpowata, lucerna nerkowata, nostrzyk biały, koniczyna biała i koniczyna łąkowa. Jest szkodnikiem w uprawach lucerny i koniczyny.

2,50 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  3
gda000006093
owad261

Hypera viciae (Gyllenhal, 1813)

Hypera viciae (Gyllenhal, 1813). Rodzina: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. Zamieszkuje pola, łąki, ugory, przydroża, miejsca ruderalne, rowy, suche zbocza, skarpy, jasne lasy i zarośla. Żyje na różnych gatunkach wyk.

2,50 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  3
gda000015067
owad261

Kulczanka kosaćcówka Lixus iridis Olivier, 1807

Kulczanka kosaćcówka Lixus iridis Olivier, 1807. Rodzina: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. Zamieszkuje mokre łąki, bagniste pobrzeża wód, moczary, rowy, wilgotne pastwiska, ogrody, pobrzeża lasu i zarośli. Żyje na roślinach z rodziny baldaszkowatych.

2,50 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  4
gda000006103
owad261

Larinus turbinatus Gyllenhal, 1836

Larinus turbinatus Gyllenhal, 1836. Rodziny: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. Zasiedla łąki, pastwiska, ugory, przydroża, nasłonecznione zbocza, brzegi lasów i zarośli. Jako rośliny żywicielskie różne źródła podają: oset zwisły, ostrożenie, chabry i dziewięćsił bezłodygowy.

2,50 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  5
gda000006099
owad261

Larinus sturnus (Schaller, 1783)

Larinus sturnus (Schaller, 1783). Rodziny: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. Występuje na łąkach, pastwiskach, przydrożach, pobrzeżach lasów i zarośli, porębach i suchych zboczach. Jako rośliny żywicielskie różne źródła podają: oset zwisły, ostrożenie, chabry i dziewięćsił bezłodygowy.

2,50 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  5
gda000006096
owad261

Ryjosz burakowiec Tanymecus palliatus (Fabricius, 1787)

Ryjosz burakowiec Tanymecus palliatus (Fabricius, 1787). Rodzina: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. Szkodnik. Znajdowany w ogrodach, na polach i łąkach. Jako rośliny żywicielskie są podawane: burak zwyczajny, łopian większy, oset zwisły, ostrożeń polny, powój polny, koniczyny, pokrzywy, rdesty i łobody.

3,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  10
gda000015060
owad261

Zieleńczyk zielonawy Chlorophanus viridis (Linnaeus, 1758)

Zieleńczyk zielonawy Chlorophanus viridis (Linnaeus, 1758). Rodzina: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. Szkodnik. Roślinami żywicielskimi są drzewa i krzewy liściaste oraz rośliny zielne: olsze, topole, wierzby, czereśnia, leszczyna, pokrzywa zwyczajna, ostrożeń polny, osty i szczawie.

3,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  2
gda000015061
owad261

Liophloeus tessulatus (Müller, 1776)

Liophloeus tessulatus (Müller, 1776). Rodzina: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. Szkodnik. Zasiedla zarówno zimne i wilgotne środowiska, jak również stanowiska kserotermiczne. Chrząszcze żerują na liściach roślin zielnych.

3,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  10
gda000015062
owad261

Polydrusus tereticollis (DeGeer, 1775)

Polydrusus tereticollis (DeGeer, 1775). Rodzina: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. Zasiedla lasy liściaste i mieszane. Jako rośliny żywicielskie podawane są różne gatunki drzew, jak wierzba, topola, olsza, dąb, buk, głogi leszczyna.

2,50 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  10
gda000015063
owad261

Wołek zbożowy Sitophilus granarius (Linnaeus, 1758)

Wołek zbożowy Sitophilus granarius (Linnaeus, 1758). Rodzina: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. Szkodnik magazynowy. Larwy rozwijają się w nasionach pszenicy, jęczmienia, żyta, owsa, prosa, gryki i kukurydzy.

3,00 zł
sprzedanych: 3 dostępnych:  17
gda000015064
owad261

Kwieciak sosnowiec Anthonomus pinivorax Silfverberg, 1977

Kwieciak sosnowiec Anthonomus pinivorax Silfverberg, 1977. Rodzina: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. Żyje na świerku pospolitym, sośnie zwyczajnej i sośnie czarnej.

2,50 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  5
gda000015065
owad261

Oskrobek jesionowiec Stereonychus fraxini (De Geer, 1775)

Oskrobek jesionowiec Stereonychus fraxini (De Geer, 1775). Rodzina: Curculionidae Latreille, 1802 / Ryjkowcowate. Spotykany w lasach liściastych, parkach, dolinach rzecznych i na przydrożach. Żyje na jesionie wymiosłym i jesionie mannowym.

3,50 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  4
gda000015066
owad261

Oszynda leszczynowiec Apoderus coryli (Linnaeus, 1758)

Oszynda leszczynowiec Apoderus coryli (Linnaeus, 1758). Rodziny: Attelabidae Billberg, 1820 / Podryjkowate. Szkodnik leśny. Żyje na leszczynie, rzadziej na olszy czarnej, olszy szarej oraz na różnych gatunkach z rodzaju dąb i wierzba.

2,00 zł
sprzedanych: 1 dostępnych:  49
gda000015025
owad261

Podryj dębowiec Attelabus nitens (Scopoli, 1763)

Podryj dębowiec Attelabus nitens (Scopoli, 1763). Rodziny: Attelabidae Billberg, 1820 / Podryjkowate. Szkodnik leśny. Żyje na dębach.

3,00 zł
sprzedanych: 0 dostępnych:  20
gda000015026
owad261

Tutkarz cygarowiec, zdobnik brzozowiec Byctiscus betulae (Linnaeus, 1758) samica

Tutkarz cygarowiec, zdobnik brzozowiec Byctiscus betulae (Linnaeus, 1758) samica. Rodziny: Attelabidae Billberg, 1820 / Podryjkowate. Szkodnik leśny. Występuje na różnych gatunkach drzew i krzewów, jak olsza, brzoza, buk, grab, topola, grusza, jabłoń, głóg i leszczyna.

2,50 zł
sprzedanych: 2 dostępnych:  8
gda000015027
owad261
Liczba pozycji: 55   Liczba stron: 2 (50 pozycji na stronie)   
Strona: 1 2