Sortowanie 
Kategorie : Prezentacje / Not for sale > Aukcje internetowe GDA > Monety polskie 1587-1668
Kategorie  Poziom wyżej
Aukcje użytkownika archiwum_wg
 

Monety polskie 1587-1668

(118)

AH-0136 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - DENAR KORONNY - 1623

Denar koronny - 1623. Monogram królewski: ukoronowana litera S ze Snopkiem na tarczy po środku. Po bokach dwie rozetki i skrócona data: Z - 3 / /B> Pod koroną tarcze z Orłem, Pogonią i Snopkiem Wazów. Po bokach rozetki. Kopicki 573 R1 , Kurpiewski 10 R3. Stan: 3+. Resztki srebrzenia, zdrowa powierzchnia z ciemnobrązową patyną, staranne mocne wybicie.

Prezentacja
gda000007876
archiwum_wg

AH-0137 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - SZELĄG KORONNY - 1594

Szeląg koronny - 1594. "Słońce", Lewart, Topór i "dzban". Monogram królewski: ukoronowana litera S ze Snopkiem na tarczy po środku. Obwódka wewnętrzna, wokoło napis przedzielony tarczą ze znakiem menniczym "słońce": SIGIS III DG - REX PO MDL / Pod koroną tarcze z Orłem, Pogonią i Toporem. Obwódka wewnętrzna, wokoło napis przedzielony u góry tarczą z herbem Lewart, a u dołu znakiem menniczym "dzban": SOLIDVS REGNI - POLONIE 1594. Mennica: Olkusz. Kopicki 631 R4 , Kurpiewski 118 R3 , Tyszkiewicz 2. Stan: 2/3+. Częściowo połysk w tle, na rewersie mikroskopijna wada blachy, bardzo dobra prezencja.

Prezentacja
gda000007878
archiwum_wg

AH-0138 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - GROSZ KORONNY - 1597

Grosz koronny - 1597, Popiersie króla w koronie, sznurowa obwódka wewnętrzna, wokoło napis przedzielony u dołu znakiem menniczym "gałązka z jagódkami": SIGISM.III.DG. - .REX.P.M.D.L. / Pod koroną tarcze z Orłem, Pogonią i Snopkiem. Po bokach Snopka skrócona data: 9 - 7 . Obwódka wewnętrzna, wokoło napis przedzielony herbem Lewart na tarczy i znakiem menniczym "róża" na tarczy: GROSSVS. - RE - GN POL. Mennica: Poznań. Tyszkiewicz 15 , Kopicki 744 R5 , Kurpiewski - (nie notuje takiego wariantu napisów). Stan: 3+. Prawie na całej powierzchni tła połysk menniczy, nieforemny krążek, niestaranne bicie, miejscami ciemna patyna.

Prezentacja
gda000007879
archiwum_wg

AG-0112 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - GROSZ KORONNY - 1606

Grosz koronny 1606, Lewart w owalnej obwódce, jak Kop.780, lecz bez obwódki na awersie, Kurp. - nie notuje takiego wariantu napisów, drobne wady blachy. Stan: III+.

Prezentacja
gda000007880
archiwum_wg

AG-0113 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - GROSZ KORONNY - 1607

Grosz koronny 1607, popiersie, Lewart w tarczy,obwódki na obu stronach, na rewersie GROSVS zamiast GROSSVS, Kop.781, Kurp.343 R, częściowo połysk w tle. Stan: III+.

Prezentacja
gda000007881
archiwum_wg

ZG-0114 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - GROSZ KORONNY - 1611 - FALSYFIKAT z EPOKI

Grosz koronny 1611, Pilawa, falsyfikat z epoki,miedź srebrzona, prawie na całej powierzchni połysk menniczy, fałszerstwo z epoki często spotykane w słabym stanie zachowania, rzadkie jednak w stanie połyskowym. Stan: II-/II.

Prezentacja
gda000007883
archiwum_wg

AG-0115 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - PÓŁTORAK KORONNY 1614 "HAKI"

Półtorak koronny 1614 "haki", men. Kraków, Kop.830 R, prawie na całej powierzchni tła połysk menniczy, rzadziej spotykany wariant. Stan: II-.

Prezentacja
gda000007884
archiwum_wg

ZG-0116 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - PÓŁTORAK KORONNY 1614

Półtorak koronny 1614, men. Bydgoszcz,na awersie orzeł i oznaczenie nominału 3 na tarczy, Kop.828 R4, Kurp.420 R4,Tyszk.4. Stan: III.

Prezentacja
gda000007886
archiwum_wg

AG-0117 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - PÓŁTORAK KORONNY 1614

Półtorak koronny 1614, men. Bydgoszcz,na awersie orzeł i oznaczenie nominału 24, Kop. 827 R3, Kurp.416 R3, poprawny, ładnie prezentujący się egzemplarz. Stan: III.

Prezentacja
gda000007887
archiwum_wg

AH-0139 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - TRZY KRUCIERZE KORONNE - 1616

Trzy krucierze koronne - 1616 Popiersie króla w koronie, obwódka wewnętrzna, wokoło napis przedzielony u dołu cyfrą 3 w owalnej obwódce: SIGIS.III.DGR. - .PO.MD.L / Pod koroną pięciopolowa tarcza z herbami Polski, Litwy i Wazów. Obwódka wewnętrzna, wokoło napis przedzielony tarczą z herbem Habdank (Awdaniec): III.CRV.REG - POL.1616. Mennica: Kraków. Kopicki 888 R1 , Kurpiewski 523 R2. Stan: 3+. Ładna ciemnoszara patyna, równe mocne wybicie, piękna prezencja.

Prezentacja
gda000007888
archiwum_wg

AG-0118 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - TRZY KRUCIERZE KORONNE - 1618

3 Krucierze koronne 1618, Kop.891 R3, T.7, rzadki rocznik. Stan: III+.

Prezentacja
gda000007889
archiwum_wg

AG-0119 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - TROJAK KORONNY 1591 I-F

Trojak koronny 1591 I - F, men. Olkusz, Wal.XII-9 (jako Poznań), Kop.940 R1, ładna patyna. Stan: III/III+.

Prezentacja
gda000007890
archiwum_wg

AG-0119 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - TROJAK KORONNY 1591 I-F

Trojak koronny 1591 I - F, men. Olkusz,Wal.XII-9 (jako Poznań), Kop.940 R1,ładna patyna. Stan: III/III+.

Prezentacja
gda000009607
archiwum_wg

AG-0120 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - TROJAK KORONNY 1593

Trojak koronny 1593, men. Poznań,Wal.IV-4, Kop.969. idealny połysk menniczy, rewers trochę za słabo wybity. Stan: II+.

Prezentacja
gda000007891
archiwum_wg

AH-0140 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - TROJAK KORONNY 1593

Trojak koronny - 1593. Szerokie popiersie króla w prawo, wokoło napis: SIGI.3.DG.REX.PO.M.D.L / U góry oznaczenie nominału III, niżej Orzeł, Snopek Wazów i Pogoń, napis w trzech wierszach: GROS.ARG / TRIP.REG / POLONIÆ u dołu skrócona data: .93. herb Lewart na tarczy i znak menniczy "haki". Po bokach herbu Lewart litery I - F. Mennica: Poznań. Kopicki 969 , Kurpiewski 649 R1 , Walewski IVa4. Stan: 2-. Przewaga połysku menniczego, staranne bicie, piękna prezencja.

Prezentacja
gda000007892
archiwum_wg

AG-0121 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - TROJAK KORONNY 1593

Trojak koronny 1593, men. Malbork, Wal.LIV-3, Kop.972. Stan: II-/II.

Prezentacja
gda000007893
archiwum_wg

AH-0141 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - TROJAK KORONNY 1594

Trojak koronny - 1594. Wąskie popiersie króla w prawo, wokoło napis: SIGI.3.D:G.REX PO.M.D.L. / U góry oznaczenie nominału III, niżej Orzeł, Snopek Wazów i Pogoń, napis w trzech wierszach: GROS.ARG / TRIP.REG / POLONIÆ u dołu skrócona data: .94. herb Lewart na tarczy i znak menniczy "haki". Po bokach herbu Lewart litery I - F Mennica: Poznań. Kopicki 979 , Kurpiewski 753 R , Walewski IVc, lecz wariant napisu nie notowany. Stan: 2. Połysk menniczy na całej powierzchni, staranne bicie, piękna prezencja.

Prezentacja
gda000007895
archiwum_wg

AG-0122 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - TROJAK KORONNY 1594

Trojak koronny 1594, men. Malbork, Wal.LIV-4, Kop.985. Stan: II-/II+.

Prezentacja
gda000007896
archiwum_wg

AH-0142 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - TROJAK KORONNY 1594

Trojak koronny - 1594 Średnie popiersie króla w prawo, wokoło napis: SIG.3.DG.REX PO.M.D.L / U góry oznaczenie nominału III, niżej Orzeł, Snopek Wazów i Pogoń, napis w trzech wierszach: GROS.ARG / TRIP.REG / POLONIÆ u dołu skrócona data: .94. herb Lewart na tarczy i znak menniczy "haki" z małymi literkami V - I. Po bokach herbu Lewart litery I - F. Mennica: Poznań. Kopicki 981 R , Kurpiewski 765 R , Walewski VIb9. Stan: 3+/2-. Resztki połysku, minimalne przytarcie na awersie, staranne bicie, dobra prezencja.

Prezentacja
gda000007897
archiwum_wg

AH-0143 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - TROJAK KORONNY 1595

Trojak koronny 1595. Herb Topór na rewersie Popiersie króla w prawo, wokoło napis: .SIG:3:D.G:REX.POL.M:D:L. / U góry oznaczenie nominału III, niżej Orzeł, Snopek Wazów i Pogoń, napis w trzech wierszach: GROS.ARG / TRIP.REG / POLONIÆ u dołu herb Lewart na tarczy, herb Topór na tarczy i znak menniczy "lew z hakiem". Po bokach herbu Lewart literki I - F, a nisko po bokach herbu Topór skrócona data: 9 - 5. Mennica: Lublin. Kopicki 1014 R5 , Kurpiewski 851 R5 , Walewski LXXI-2 R5. Stan: 3. Lekkie wytarcie, ładna patyna podkreślająca rysunek, staranne wybicie, bardzo dobra prezencja.

Prezentacja
gda000007898
archiwum_wg

AG-0124 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - TROJAK KORONNY 1595

Trojak koronny 1595, men. Lublin, Wal.LXXII-7 R, Kop.1015 R1. Stan: III/III+.

Prezentacja
gda000007899
archiwum_wg

AG-0127 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - TROJAK KORONNY 1596 I-FS-C

Trojak koronny 1596 I - FS - C, pod FS kropka,men. Bydgoszcz, Wal.XVII-14,Kop.1042 R (lecz poprawny rysunek, a błędny opis), piękna patyna. Stan: II-/II.

Prezentacja
gda000007900
archiwum_wg

AH-0144 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - TROJAK KORONNY 1596 - DWIE DATY

Trojak koronny - 1596. Data podwójnie - na awersie i rewersie. Popiersie króla w prawo, wokoło napis: .SIG.III.D:G.REX.PO.M.D.L.96 / U góry oznaczenie nominału III, niżej Orzeł, Snopek Wazów i Pogoń, napis w trzech wierszach: GROS ARG / .TRIP REG / POLONIE u dołu herb Lewart na tarczy oraz znak menniczy "róża" na tarczy. Po bokach herbu Lewart literki I - F, a po bokach tarczy z różą literki [H - R]. Niżej znak menniczy "gałązka z jagódkami" rozdziela skróconą datę: 9 - 6. Mennica: Wschowa ( najbardziej prawdopodobna ). Kopicki 1031 R5 , Kurpiewski 908 R5 , Tyszkiewicz od 20 do 30 marek. Walewski XXIX R6. Stan: 3-. Egzemplarz prawie bez wytarć, jednak z wyraźnym niedobiciem. Zdrowa powierzchnia, ładna ciemna patyna podkreślająca rysunek.

Prezentacja
gda000007903
archiwum_wg

AG-0125 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - TROJAK KORONNY 1596

Trojak koronny 1596, men. Poznań, Wal.XXI-1, Kop.1025b R. Stan: III+/II-.

Prezentacja
gda000007904
archiwum_wg

AH-0145 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - TROJAK KORONNY 1596

Trojak koronny - 1596. Data po bokah lwa. Popiersie króla w prawo, wokoło napis: .SIG.3.DG.REX.P.M.D.L. / U góry oznaczenie nominału III, niżej Orzeł, Snopek Wazów i Pogoń, napis w trzech wierszach: GROS ARG / TRIP.REG / POLONI u dołu po lewej herb Lewart na tarczy rozdzielający literki I - F, u dołu po prawej znak "lew z hakiem" rozdzielający skróconą datę: 9 - 6. Mennica: Lublin. Kopicki 1053 R1 , Kurpiewski 883 R , Walewski LXXII-10. Stan: 2-. Praktycznie bez śladów wytarcia, prawie na całej powierzchni połysk menniczy, delikatna złocistobrązowa patyna nie tłumiąca połysku.

Prezentacja
gda000007905
archiwum_wg

AH-0146 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - TROJAK KORONNY 1596

Trojak koronny - 1596. Data po bokah lwa. Popiersie króla w prawo, wokoło napis: .SIG.3.D:G.REX.PO.M.D.L / U góry oznaczenie nominału III, niżej Orzeł, Snopek Wazów i Pogoń, napis w trzech wierszach: GROS.ARG / TRIP.REG / POLONI u dołu po lewej herb Lewart na tarczy rozdzielający literki I - F, u dołu po prawej znak "lew z hakiem" rozdzielający skróconą datę: 9 - 6. Mennica: Lublin. Kopicki 1053 R1 , Kurpiewski 884 R , Walewski LXXII-11. Stan: 3+/2-. Resztki połysku menniczego, równe mocne wybicie, piękna prezencja.

Prezentacja
gda000007906
archiwum_wg

AH-0147 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - TROJAK KORONNY 1597

Trojak koronny - 1597. Szerokie popiersie króla w prawo, wokoło napis przedzielony kryzą: .SIG.III.D - G.REX.PO.M.D.L. / U góry oznaczenie nominału III, niżej Orzeł, Snopek Wazów i Pogoń, napis w dwóch wierszach: GROS.ARG / TRIP.R.PO u dołu herb Lewart na tarczy oraz znak menniczy "róża" na tarczy. Po bokach herbu Lewart literki I - F, a po bokach tarczy z różą literki H - R. Niżej znak menniczy "gałązka z jagódkami" przedziela skróconą datę: 9 - 7. Mennica: Bydgoszcz lub Poznań. Kopicki 1061a R , Kurpiewski 1015 R. Walewski XXXIIb4 (zbliżony). Stan: 3/3-. Umiarkowane wytarcie, pełna czytelność, dość równe wybicie, ładna szarobrązowa patyna.

Prezentacja
gda000007907
archiwum_wg

ZG-0129 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - TROJAK KORONNY 1597

Trojak koronny 1597, men. Bydgoszcz lub Poznań, Wal.XXX-8, Kop.1060 R. Stan: II-.

Prezentacja
gda000007909
archiwum_wg

AG-0130 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - TROJAK KORONNY 1597

Trojak koronny 1597, men. Olkusz, Wal.LXVI-29, Kop.1055, ładna patyna. Stan: III+.

Prezentacja
gda000007910
archiwum_wg

AG-0132 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - TROJAK KORONNY 1598 B

Trojak koronny 1598 B, men. Bydgoszcz, Wal.XXXVII-2, Kop.1125, piękna patyna. Stan: II-.

Prezentacja
gda000007911
archiwum_wg

ZG-0131 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - TROJAK KORONNY 1598 HR-K

Trojak koronny 1598 HR - K, men. Kraków, Wal.LXXXIX-7 (zbliżony), Kop.1132 R, Kurp.1118 R3. Stan: III.

Prezentacja
gda000007913
archiwum_wg

AH-0148 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - TROJAK KORONNY 1598

Trojak koronny - 1598. Punca zbioru Czapskiego. Popiersie króla w prawo, wokoło napis: SIGI 3 D G REX.PO M D L / U góry oznaczenie nominału III, niżej Orzeł, Snopek Wazów i Pogoń, napis w trzech wierszach: GROS.ARG / TRIP.REG. / POLO 98 u dołu herb Lewart na tarczy rozdzielający literki: HR - K. Mennica: Kraków. Kopicki 1132 R , Kurpiewski 1117 R2 , Walewski LXXXIX-4. Stan: 3/3-. Niewielkie niedobicie przy krawędziach, umiarkowane wytarcie, pełna czytelność, ciemna patyna.

Prezentacja
gda000007914
archiwum_wg

AG-0134 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - TROJAK KORONNY 1599 P

Trojak koronny 1599 P, men. Poznań, Wal.XXII-4, Kop.1138, ładna patyna. Stan: III.

Prezentacja
gda000007915
archiwum_wg

AH-0149 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - TROJAK KORONNY 1599 B

Trojak koronny - 1599 B. Popiersie króla w prawo, wokoło napis przedzielony kryzą: .SIG.III.D. - .G.REX.PO.M.D.L. / U góry oznaczenie nominału III, niżej Orzeł, Snopek Wazów i Pogoń, napis w dwóch wierszach: GROS.ARG / .TRI.R.PO u dołu herb Lewart, po bokach skrócona data i znak mennicy: .99. - B. Mennica: Bydgoszcz. Literatura: Kopicki 1142 R2 , Kurpiewski 1143 R2. Walewski XXXVII-5. Stan: 2-. Nieznaczne niedobicie, jednak z pełną czytelnością, przewaga połysku menniczego w tle, ładna ciemna tęczowa patyna, doskonała prezencja.

Prezentacja
gda000007916
archiwum_wg

ZG-0133 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - TROJAK KORONNY 1599 L

Trojak koronny 1599 L, men. Lublin, Kop.1146, Wal.LXXXIII-3. Stan: III/II-.

Prezentacja
gda000007918
archiwum_wg

AG-0135 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - TROJAK KORONNY 1600

Trojak koronny 1600, litera P przy orle,men. Poznań,popiersie z małą głową, Wal.XXIII-1, Kop.1153, ładna patyna. Stan: III+.

Prezentacja
gda000007919
archiwum_wg

AG-0136 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - TROJAK KORONNY 1600

Trojak koronny 1600, litera P przy orle,men. Poznań, popiersie z dużą głową, Wal.XXIII-3, Kop.1153, ładna patyna. Stan: III.

Prezentacja
gda000007920
archiwum_wg

AH-0150 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - TROJAK KORONNY 1605 K

Trojak koronny - 1605 K. Popiersie króla w prawo, wokoło napis przedzielony tarczą z herbem Lewart: .SIGISM.III.D:G. - REX.PO.M.D.L / U góry oznaczenie nominału III, niżej Orzeł, Snopek Wazów i Pogoń, napis w trzech wierszach: GROS.ARG. / TRIP.REG / POLONI. i data przedzielona znakiem mennicy: 16 - K - 05. Mennica: Kraków. Kopicki 1208 R1 , Kurpiewski 1345 R4. Walewski XCII-9. Stan: 3+/2- Minimalne wytarcie na wypukłościach awersu, przewaga połysku menniczego w tle, bardzo dobra prezencja.

Prezentacja
gda000007923
archiwum_wg

AG-0138 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - SZÓSTAK KORONNY 1596

Szóstak koronny 1596, men. Malbork,Kop.1240 R1, złocisty połysk, piękny egzemplarz. Stan: II+/I-.

Prezentacja
gda000007924
archiwum_wg

AG-0139 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - SZÓSTAK KORONNY 1599

Szóstak koronny 1599 . men. Malbork, Kop.1245 R1, połysk, delikatna patyna. Stan: II/II+.

Prezentacja
gda000007925
archiwum_wg

AG-0140 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - SZÓSTAK KORONNY 1600 M

Szóstak koronny 1600 M, men. Malbork, Kop.1248 R2, T.6. rzadka i efektowna moneta. Stan: II.

Prezentacja
gda000007926
archiwum_wg

AH-0151 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - SZÓSTAK KORONNY 1623

Szóstak koronny - 1623. Data pod koroną na rewersie. Popiersie króla w prawo, obwódka wewnętrzna, wokoło napis przedzielony tarczą z herbem Sas: .SIGISMVN.III D:G. - REX.POL.M.D.L. / Pod koroną trzy tarcze z herbami Polski, Litwy i Wazów między tarczami i koroną oznaczenie nominału: VI, po bokach rozdzielona data 16 - 23. Obwódka wewnętrzna, wokoło napis: .GROS.ARGEN.SEX.REG.POLO: Mennica: Kraków. Literatura: Kopicki 1255 R1 , Kurpiewski 1447 R1 , Tyszkiewicz 3. Stan: 2-/2. Prawie na całej powierzchni tła połysk menniczy, prawie niezauważalne zanieczyszczenie blachy na awersie, równe wybicie, piękna prezencja.

Prezentacja
gda000007927
archiwum_wg

AH-0152 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - SZÓSTAK KORONNY 1623

Szóstak koronny - 1623. Data pod koroną na rewersie. Popiersie króla w prawo, obwódka wewnętrzna, wokoło napis przedzielony tarczą z herbem Sas: SIGISMVN.III.D:G. - REX.POL.M.D.L. / Pod koroną trzy tarcze z herbami Polski, Litwy i Wazów między tarczami i koroną oznaczenie nominału: VI, po bokach rozdzielona data 16 - 23. Obwódka wewnętrzna, wokoło napis: .GROS.ARGEN.SEX.REG.POLO. Mennica: Kraków. Kopicki 1255 R1 , Kurpiewski 1447 R1 , Tyszkiewicz 3. Stan: 3/3-. Umiarkowane wytarcie, nikłe resztki połysku, moneta bez patyny.

Prezentacja
gda000007928
archiwum_wg

AH-0153 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - SZÓSTAK KORONNY 1623

Szóstak koronny - 1623. Data ułożona "w kwadrat". Popiersie króla w prawo, obwódka wewnętrzna, wokoło napis przedzielony herbem Sas bez tarczy: SIGIS.III.D:G. - .REX.POLO.M.D.L. / Pod koroną trzy tarcze z herbami Polski, Litwy i Wazów między tarczami i koroną oznaczenie nominału: VI, po bokach u góry i u dołu data rozdzielona na pojedyncze cyfry: 1 - 6 / 2 - 3. Obwódka wewnętrzna, wokoło napis: .GROS.ARGEN.SEX.REG.POLO. Mennica: Kraków. Kopicki 1256 R2 , Kurpiewski 1449 R2 , Tyszkiewicz 5. Stan: 3. Umiarkowane wytarcie, drobna wada blachy na awersie, równe wybicie, delikatna patyna podkreślająca rysunek, niezła prezencja.

Prezentacja
gda000007929
archiwum_wg

AH-0154 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - SZÓSTAK KORONNY 1625

Szóstak koronny - 1625. Popiersie króla w prawo, obwódka wewnętrzna, wokoło napis przedzielony herbem Sas bez tarczy: SIGIS:III:D:G. - .REX POL.M:D:L. / Pod koroną trzy tarcze z herbami Polski, Litwy i Wazów między tarczami i koroną oznaczenie nominału: VI, obwódka wewnętrzna, wokoło napis: .GROS.ARGE.SEX.REG.POL.16Z5. Mennica: Kraków. Kopicki 1261 , Kurpiewski 1464. Stan: 3+/2-. Częściowo połysk w tle, równe wybicie, dobra prezencja.

Prezentacja
gda000007930
archiwum_wg

AG-0141 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - ORT KORONNY 1623

Ort koronny 1623, Kop.1279, Kurp.1514, ozdoby po bokach tła typowe dla rocznika 1622, rzadszy wariant, lekko złocisty połysk na większej części tła. Stan: II-.

Prezentacja
gda000007931
archiwum_wg

AH-0155 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - ORT KORONNY 1623

Ort koronny - 1623. Popiersie króla w prawo, obwódka wewnętrzna, wokoło napis: +SIGIS.III:D:G.REX.POL.M.D.LI.RVS.P RV.M+ / Pod koroną pięciopolowa tarcza z herbami Polski, Litwy i Wazów, po bokach ozdobniki i data: 16 - 23 . Obwódka wewnętrzna, wokoło napis przedzielony herbem Sas na tarczy: SAM.LIV.NEC.N.SV - GOT.VAN.Q.HRI.R. Mennica: Kraków. Kopicki 1279 , Kurpiewski 1516 R. Stan: 2/2-. Połysk na całej powierzchni tła, równe, lecz niebyt mocne wybicie, piękna prezencja.

Prezentacja
gda000007932
archiwum_wg

ZG-0142 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - ORT KORONNY 1623

Ort koronny 1623, Kop.1279, Kurp.1520 R, prawie na całej powierzchni piękny złocisty połysk. Stan: II/II-.

Prezentacja
gda000007934
archiwum_wg

AG-0143 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - TALAR MEDALOWY 1631 IMMOBILIS

Talar medalowy 1631 IMMOBILIS, men. Bydgoszcz,H.Cz.1642 R7, waga 28,45 g, Kop.-, Bolcewicz (1893) 110 rubli (!), uszkodzenia w polu i na rancie, ładna stara patyna. Jest to przedostatni z serii medalowych talarów Zygmunta III Wazy. Łączą go wspólne elementy rysunku z talarem "z aniołami" oraz z talarami bezkrólewia. Duża rzadkość. RRR. Stan: III.

Prezentacja
gda000007935
archiwum_wg

AH-0156 - ZYGMUNT III WAZA ( 1587 - 1632 ) - TROJAK LITEWSKI 1595

Trojak litewski - 1595. Na rewersie Herb Chalecki i herb Prus. Popiersie króla w prawo, wokoło napis przedzielony kryzą: SIG.III.D:G. - .REX.PO.M.D.L. / U góry oznaczenie nominału .III., niżej Orzeł, Snopek Wazów i Pogoń, napis w dwóch wierszach: GROS.ARG / TRIP.M.D.L. U dołu herb Chalecki i mały herb Prus rozdzielają datę: .15 - 95. Mennica: Wilno. Kopicki 3526 R1 , Kurpiewski 2138 R2. Stan: 2/2-. Lekko złocisty połysk menniczy na prawie całej powierzchni tła, równe i mocne wybicie, piękna prezencja.

Prezentacja
gda000007936
archiwum_wg
Liczba pozycji: 118   Liczba stron: 3 (50 pozycji na stronie)   
Strona: 1 2 3