Sortowanie 
Kategorie : Prezentacje / Not for sale > Aukcje numizmatyczne WDA i GDA > Aukcja 2
Kategorie  Poziom wyżej
Aukcje użytkownika archiwum_wg
 

Aukcja 2

(570)
Literatura Numizmatyczna (8)
Republika Rzymska (2)
Cesarstwo Rzymskie (1)
Cesarstwo Bizantyjskie (11)
Monety Średniowieczne (17)
Nowożytne monety polskie (434)
Jan Paweł II na monetach i medalach (8)
Nowożytne monety związane z Polską (54)
Monty zastępcze i żetony (6)
Medale polskie i z Polską związane (28)
Medale rosyjskie (1)

A2-0001 NUMISMATIQUE DU MOYEN - AGE - PARYŻ 1835

Joachim Lelewel, Józef Straszewicz, Numismatique du moyen-age - Paryż 1835. Oryginał. Oryginalna sztywna oprawa. Stan: 2. Miejscami bardzo nieznaczne ślady zalania.

Prezentacja
gda000006172
archiwum_wg

A2-0002 TADEUSZ SOLSKI - SPIS BONÓW WOJENNYCH Z LAT 1914 - 1920 - LWÓW 1923, 1924

Tadeusz Solski, Spis bonów wojennych z lat 1914 - 1920 Lwów 1923, 1924. Dwa tomy we wspólnej sztywnej oprawie. Tom 1. - wydanie drugie rozszerzone, bez tablic. Tom 2. - wydanie pierwsze, numerowane, z tablicami. Stan: 2. Tom 1 na lekko zakwaszonym kruchym papierze. Kilka bardzo nieznacznych uszkodzeń.

Prezentacja
gda000006174
archiwum_wg

A2-0003 MARJAN GUMOWSKI - MEDALE POLSKIE - WARSZAWA 1925

Marjan Gumowski, Medale polskie - Warszawa 1925. Oryginał w późniejszej sztywnej oprawie. Stan: 2+. Bardzo dobry stan, bez uszkodzeń.

Prezentacja
gda000006175
archiwum_wg

A2-0004 TADEUSZ KAŁKOWSKI - CZTERY ŻETONY MENNICY MALBORSKIEJ - MALBOEK 1969

Tadeusz Kałkowski, Cztery żywoty mennicy malborskiej - Malbork 1969. Egzemplarz autorski. z oryginalnym exlibrisem i autografem. Stan: 2. Nieznaczne wytarcie i rozdarcie obwoluty, miejscami zażółcenia.

Prezentacja
gda000006176
archiwum_wg

A2-0005 LORENZ BEGER (1653-1705)

Lorenz Beger (1653-1705). Thesauri Regii et Electoralis Brandenburgici. Tom III - (1701). Oryginał. Oryginalna oprawa. Stan: 2. Nieznaczne wytarcia na okładce. Jak na ten wiek wspaniały stan zachowania.

Prezentacja
gda000006177
archiwum_wg

A2-0006 DEUTSCHEN RITTERORDENS MUNZ SAMMLUNG IN WIEN - WIEDEŃ 1858

Deutschen Ritterordens Münz Sammlung in Wien - Wiedeń 1858. Oryginał. Oryginalna sztywna oprawa. Stan: 2. Zażółcenia na wielu stronach.

Prezentacja
gda000006178
archiwum_wg

A2-0007 CHR.LANGE - BERLIN 1912

Chr.Lange. Sammlung schleswig-holsteinischer Münzen und Medaillen. Część II - Berlin 1912. Oryginał. Oryginalna sztywna oprawa. Stan: 2+. Lekko postrzępionych kilka tablic składanych. Brak zażółceń. Piękny stan zachowania.

Prezentacja
gda000006179
archiwum_wg

A2-0008 M.ROSTOVCEV, TESSERARUM URBIS ROMAE ET SUBURBI - PETERSBURG 1903

M.Rostovcev, Tesserarum urbis Romae et suburbi - Petersburg 1903. Reprint Lipsk 1975. Część pierwsza - tekst. Część druga - tablice. Sztywna oprawa, płótno. Stan: 1-. Prawie idealny.

Prezentacja
gda000006180
archiwum_wg

A2-0010 AS - MAT ( 179-170 pne )

As - MAT ( 179-170 pne ). Głowa Janusa. / Dziób okrętu, nad nim ligatura MAT, pod nim ROMA, po prawej oznaczenie nominału I. Crawford 162/3, Sydenham 321a. Stan: 3/3+. Dość staranne bicie, piękna gładka ciemnobrązowa patyna.

Prezentacja
gda000006182
archiwum_wg

A2-0011 AS - 0PEI ( 169-158 pne )

As - OPEI ( 169-158 pne ). Głowa Janusa. / Dziób okrętu, nad nim OPEI, pod nim ROMA, po prawej oznaczenie nominału I. Crawford 190/1, Sydenham 363, Numismatica ars Classica aukcja "H" (1998) nr 1560 - ten egzemplarz. Stan: 2-. Dość staranne bicie, piękna gładka ciemnozielona patyna. Piękna prezencja.

Prezentacja
gda000006183
archiwum_wg

A2-0012 CENTENIONALIS

Centenionalis. Popiersie Vetrania w prawo, napis: DN VETRAN - IO PF AVG / Legionista między dwoma znakami legionowymi, napis: CONCORDIA - MILITVM, po bokach znak A - B w odcinku TSΔ. Mennica: Tessalonika. Oficyna: czwarta. RIC 132, Cohen 1. Stan: 2-. Bardzo dobra czytelność, praktycznie bez wytarć, półmatowa ciemnozielona patyna.

Prezentacja
gda000006184
archiwum_wg

A2-0015 SOLID - (BEZ DATY)

Solid (bez daty). Popiersie cesarza na wprost z włócznią, wokoło napis: DN ANASTA - SIVS PP AVG / Wiktoria z krzyżem, po prawej stronie gwiazda. Wokoło napis: VICTORI - A AVGGG i oznaczenie oficyny: H. W odcinku CONOB. Mennica: Konstantynopol. Oficyna: ósma. Sear 3. Stan: 1-. Piękny połysk menniczy. Wyjątkowy egzemplarz.

Prezentacja
gda000006187
archiwum_wg

A2-0016 SOLID - (BEZ DATY)

Solid (bez daty). Popiersie cesarza na wprost z włócznią, wokoło napis: DN ANASTA - SIVS PP AVG / Wiktoria z krzyżem, po prawej stronie gwiazda. Wokoło napis: VICTORI - A AVGGG i oznaczenie oficyny: I. W odcinku CONOB. Egzemplarz przebity z innego solida. Na rewersie czytelna część napisu: ...ANASTASIV... Mennica: Konstantynopol. Oficyna: dziesiąta. Sear 3. Stan: 1-. Piękny połysk menniczy. Czytelne najdrobniejsze szczegóły. Mikroskopijne skaleczenie na awersie.

Prezentacja
gda000006188
archiwum_wg

A2-0017 SOLID - (BEZ DATY)

Solid (bez daty). Popiersie cesarza na wprost z włócznią, wokoło napis: DN IVSTI - NVS PP AVG / Wiktoria z krzyżem i z globem z krzyżem, po prawej stronie gwiazda. Wokoło napis: VICTORI - A AVGGG i oznaczenie oficyny: S. W odcinku CONOB. Mennica: Konstantynopol. Oficyna: szósta. Sear 56. Stan: 1/1-. Piękny połysk menniczy. Czytelne najdrobniejsze szczegóły. Wyjątkowy egzemplarz.

Prezentacja
gda000006189
archiwum_wg

A2-0018 SOLID - (BEZ DATY)

Solid (bez daty). Popiersie cesarza na wprost z globem, wokoło napis: DN IVSTINI - ANVS PP AVG / Wiktoria z chrystogramem i z globem, po prawej stronie gwiazda. Wokoło napis: VICTORI - A AVGGG i oznaczenie oficyny: Є. W odcinku CONOB. Mennica: Konstantynopol. Oficyna: piąta. Sear 140. Stan: 1-. Piękny połysk menniczy. Czytelne najdrobniejsze szczegóły. Minimalnie nierówne wybicie.

Prezentacja
gda000006191
archiwum_wg

A2-0018a SOLID - (BEZ DATY)

Solid (bez daty). Zbarbaryzowane popiersie cesarza na wprost z włócznią, wokoło napis: DN IVSTINI ANVS DT AVG / Wiktoria z krzyżem i z globem, po prawej stronie gwiazda. Wokoło napis: VICTOГ - AVCCI. w polu po bokach T - Г. W odcinku: IICOIΛ. Mennica: ?. Stan: 2+. Czytelne najdrobniejsze szczegóły. Mocne i równe wybicie.

Prezentacja
gda000006192
archiwum_wg

A2-0019 SEMISSIS - (BEZ DATY)

Semissis (bez daty). Popiersie cesarza w prawo, wokoło napis: DN I - VSTI - NVS PP AVG / Siedząca Wiktoria w prawo, wokoło napis: VICTORIA AVGGG. W odcinku: CONOB. Sear 352. Stan: 2. Minimalne gięcie.

Prezentacja
gda000006193
archiwum_wg

A2-0020 SOLID - (BEZ DATY)

Solid (bez daty). Popiersie cesarza na wprost z globem, wokoło napis: [DN MAVR] - TIB PP AVG / Wiktoria z chrystogramem i z globem, po prawej stronie gwiazda. Wokoło napis: VICTORI - A AVGG i oznaczenie oficyny: Δ. W odcinku [CONOB]. Mennica: Konstantynopol. Oficyna: czwarta. Sear 478. Stan: 2. Lekkie niedobicie.

Prezentacja
gda000006194
archiwum_wg

A2-0022 SOLID - (BEZ DATY)

Solid (bez daty). Popiersie cesarza na wprost z globem, wokoło napis: DN FOCAS - PERP AVG / Wiktoria z chrystogramem i z globem. Wokoło napis: VICTORIA - AVGu i oznaczenie oficyny: I. W odcinku CONOB. Mennica: Konstantynopol. Oficyna: dziesiąta (?). Sear 620. Stan: 2. Przewaga połysku,drobne zarysowanie na awersie.

Prezentacja
gda000006197
archiwum_wg

A2-0023 SOLID - (BEZ DATY)

Solid (bez daty). Popiersia Herakliusza i Herakliusza Konstantyna na wprost, wokoło napis: ddNN hЄRAC[LIuS Єτ] hЄRA CONSτ PP AV / Krzyż na czterech stopniach, wokoło napis: VICTORIA - AVGu i oznaczenie oficyny: Є. W odcinku CONOB. Mennica: Konstantynopol. Oficyna: piąta. Sear 734. Stan: 1-/2+. Połysk menniczy, czytelne najwyższe szczegóły, trochę nierówne wybicie.

Prezentacja
gda000006198
archiwum_wg

A2-0024 SOLID - (BEZ DATY)

Solid (bez daty). Popiersia Herakliusza i Herakliusza Konstantyna na wprost, wokoło napis: ddNN hЄRACLIuS Єτ hЄRA CONS[τ PP AVG] / Krzyż na czterech stopniach, wokoło napis: VICTORIA - AVGu i oznaczenie oficyny: Є. W odcinku CONOB. Mennica: Konstantynopol. Oficyna: piąta. Sear 734. Stan: 2+. Połysk menniczy, czytelne najwyższe szczegóły, lekkie niedobicie przy krawędzi.

Prezentacja
gda000006199
archiwum_wg

A2-0025 SOLID - (BEZ DATY)

Solid. Popiersie cesarza na wprost z globem, wokoło napis: δN CONSτAN - τINuS PP AVG / Krzyż na czterech stopniach, wokoło napis: VICTORIA AV[..]u i oznaczenie oficyny Z w lustrzanym odbiciu. W polu oznaczenie indykacji Z (siódma), w odcinku: CONOB. Mennica: Konstantynopol. Oficyna: siódma. Sear 949. Stan: 2. Przewaga połysku w tle, minimalne niedobicie.

Prezentacja
gda000006200
archiwum_wg

A2-0026 GROSZ PRASKI

Grosz praski. Kutna Hora. Stan: 2+. Piękny połysk. Równe i mocne wybicie.

Prezentacja
gda000006201
archiwum_wg

A2-0027 GROSZ PRASKI

Grosz praski. Kutna Hora. Stan: 2+. Piękny połysk. Równe i mocne wybicie.

Prezentacja
gda000006202
archiwum_wg

A2-0028 GROSZ PRASKI

Grosz praski. Kutna Hora. Stan: 2-. Zdecydowana przewaga połysku. Dość równe wybicie, pełna czytelność.

Prezentacja
gda000006203
archiwum_wg

A2-0031 PÓŁGROSZ LITEWSKI

Półgrosz litewski. W napisach litery M i N renesansowe. Mennica: Wilno. Kopicki 3126, Sajauskas 76. Stan: 2. Połysk na całej powierzchni tła.

Prezentacja
gda000006207
archiwum_wg

A2-0033 BRAKTEAT

Brakteat. Schwinkowski 479. Stan: 2-. Moneta bez wykruszeń, nieznaczne zgięcia przy krawędzi, piękna złocista patyna, na rewersie drobne nawarstwienia. Atrakcyjny wielki miśnieński brakteat.

Prezentacja
gda000006209
archiwum_wg

A2-0034 BRAKTEAT "POKUTNICZY"

Brakteat "pokutniczy". ..BOLEZLAV.. Św. Wojciech zwrócony w stronę klęczącego księcia. Mennica: Kraków. Kopicki 47 R4. Stan: 2-. Delikatna patyna, trochę nierówne wybicie.

Prezentacja
gda000006210
archiwum_wg

A2-0035 BRAKTEAT "POKUTNICZY"

Brakteat "pokutniczy". ..LBERTVS.. Św. Wojciech zwrócony twarzą na wprost. Mennica: Kraków. Kopicki 47 R4 odmiana. Stan: 2-. Dość równe wybicie, przy krawędzi trochę ciemnych nawarstwień.

Prezentacja
gda000006211
archiwum_wg

A2-0040 ZŁOTY GULDEN - (1441) hG

Złoty Gulden - (1441) hG. Mennica: Hermannstadt. Kopicki 10070 R4, Pohl F 1-5. Stan: 2+. Egzemplarz z pięknym połyskiem, bez zgięć, starannie wybity.

Prezentacja
gda000006217
archiwum_wg

A2-0048 KWARTNIK RUSKI

Kwartnik ruski. Monogram W ujęty w ozdobną obwódkę, wokoło napis: [MO]nЄTA RV[SSIЄ] (sic!). / Lew w lewo, wokoło napis: [+W]LADISLA[VS.DVX] (sic!). Kopicki - awers jak 3056 R8, rewers jak 3055 R8. Stan: 3+. Nierówne wybicie, lecz bardzo dobra czytelność wyobrażeń i jednoznaczny odczyt legend.

Prezentacja
gda000006225
archiwum_wg

A2-0049 PÓLGROSZ KORONNY

Półgrosz koronny - n. Kopicki 361, Kubiak II-2/4. Stan: 3+/2-. Dość równe wybicie, przewaga połysku w tle, delikatna szarozłocista patyna.

Prezentacja
gda000006226
archiwum_wg

A2-0052 SZELĄG TORŃSKI

Szeląg toruński. Kopicki 8217 R (zbliżony). Stan: 3. Patyna, równe wybicie, dobra czytelność.

Prezentacja
gda000006230
archiwum_wg

A2-0056 KWARTNIK ŚLĄSKI

Kwartnik śląski. Tarcza herbowa / Gałązka . Mennica: Nysa. Kopicki 6717 R8. Stan: 3. Lekkie niedobicie, delikatna patyna.

Prezentacja
gda000006330
archiwum_wg

A2-0057 ZŁOTY GULDEN

Złoty Gulden. Mennica: Legnica. Kopicki 4907 R6, F.u.S. 168. Stan: 2-. Czytelne drobne szczegóły, staranne bicie, piękna prezencja.

Prezentacja
gda000006331
archiwum_wg

A2-0059 ZŁOTY GULDEN - (OKOŁO 1467) KI

Złoty Gulden - (około 1467) KI. Mennica: Krzemnica. Pohl K1-6, Huszar 674, Friedberg 20. Stan: (3+). Moneta obcięta w epoce. Staranne wybicie, dobra prezencja.

Prezentacja
gda000006332
archiwum_wg

A2-0061 PÓŁSKOJEC

Półskojec. Neumann 3, Kopicki 9009 R4. Stan: 2-/3+. Na awersie częściowo połysk. Równe wybicie z pełną czytelnością. Bardzo dobra prezencja. Rzadka i ceniona moneta.

Prezentacja
gda000006236
archiwum_wg

A2-0062 SZELĄG

Szeląg krzyżacki. Na awersie długi krzyż i krzyż jerozolimski. Literatura: Kopicki -. Stan: 3+. Lekkie zgięcie. Rzadki typ, na którym znajduje się zarówno krzyż długi, jak i krzyż jerozolimski. Uważany jest za typ przejściowy między typem bez długiego krzyża a typem bez krzyża jerozolimskiego.

Prezentacja
gda000006237
archiwum_wg

A2-0063 SZELĄG

Szeląg. Na rewersie litera m. Kopicki 9034. Stan: 2-. Staranne wybicie, przewaga połysku w tle. Trochę rzadszy typ z literą na rewersie.

Prezentacja
gda000006238
archiwum_wg

A2-0072 GROSZ KORONNY - 1546

Grosz koronny - 1546. Bez herbu podskarbiego. Kopicki 426 R6, Kurpiewski 56 R4, lecz tam trójlistek po dacie, Tyszkiewicz 8. Stan: 3. Ładna patyna. Rzadki grosz bez herbu podskarbiego i bez liter ST.

Prezentacja
gda000006249
archiwum_wg

A2-0073 GROSZ KORONNY - 1548 ST

Grosz koronny - 1548 ST. Korona z czterech segmentów. Kopicki 436 R2, Kurpiewski 68 R3, Tyszkiewicz 6. Stan: 3. Równe staranne wybicie, ładna patyna podkreślająca rysunek, bardzo dobra prezencja. Rzadki rocznik grosza koronnego. Wśród groszy z roku 1548 oprócz dwóch odmian napisu, występują dwa zasadnicze typy korony: korona złożona z czterech lub z trzech segmentów.

Prezentacja
gda000006251
archiwum_wg

A2-0074 GROSZ KORONNY - 1548 ST

Grosz koronny - 1548 ST. Korona z trzech segmentów. Kopicki 436 R2, Kurpiewski 68 R3, Tyszkiewicz 6. Stan: 3. Trochę nierówne wybicie, ładna delikatna patyna, dobra prezencja.

Prezentacja
gda000006252
archiwum_wg

A2-0075 PÓLGROSZE LITEWSKIE - 1509, 1510, 1511, 1Z, 13, 1517, 1521, 1525, 1526

Półgrosze litewskie - 1509, 1510, 1511, 1Z, 13, 1517, 1521, 1525, 1526. Mennica: Wilno. Stan: od 3+ do 2. Kilka pięknych egzemplarzy.

Prezentacja
gda000006253
archiwum_wg

A2-0076 PÓLGROSZ LITEWSKI - 1528 V

Półgrosz litewski - 1528 V. Błąd w napisie: MONEA. Mennica: Wilno. Kopicki 3182 R7, Kurpiewski 127 R6, Tyszkiewicz 30. Stan: 3. Resztki połysku, delikatna patyna, lekkie niedobicie.

Prezentacja
gda000006254
archiwum_wg

A2-0077 PÓLGROSZ LITEWSKI - 1529 V

Półgrosz litewski - 1529 V. Na awersie zwykłe N, na rewersie N odwrócone. Mennica: Wilno. Kopicki 3183 R7, Kurpiewski 174 R7, Tyszkiewicz 40. Stan: 3. Delikatna patyna, trochę nierówne wybicie, lecz pełna czytelność napisów.

Prezentacja
gda000006256
archiwum_wg

A2-0078 GROSZ ZIEM PRUSKICH - 1534

Grosz Ziem Pruskich - 1534. Mennica: Toruń. Kopicki 3081 R1, Kurpiewski 333 R. Stan: 2-. Połysk na prawie całej powierzchni tła. Trochę zbyt słaby nacisk stempla.

Prezentacja
gda000006257
archiwum_wg

A2-0082 GROSZ GDAŃSKI - 1539

Grosz gdański - 1539. Kopicki 7323, Kurpiewski 482 R. Stan: NGC AU-58. Zdecydowana przewaga połysku, równe i mocne wybicie, uwidaczniające najdrobniejsze szczegóły.

Prezentacja
gda000006262
archiwum_wg

A2-0083 GROSZ GDAŃSKI - 1540

Grosz gdański - 1540. Kopicki 7324, Kurpiewski 485 R. Stan: NGC AU-58. Piękny połysk i mocne wybicie, uwidaczniające najdrobniejsze szczegóły na czepku i koronie. Stan bliski menniczemu.

Prezentacja
gda000006263
archiwum_wg

A2-0084 GROSZ GDAŃSKI - 1540

Grosz gdański - 1540. Kopicki 7324, Kurpiewski 485 R. Stan: 3+. Resztki połysku w tle. Równe wybicie.

Prezentacja
gda000006265
archiwum_wg

A2-0085 TROJAK GDAŃSKI - 1538

Trojak gdański - 1538. Kopicki 7332 R3, Kurpiewski 514 R1. Stan: (3). Delikatna patyna, drobne uszkodzenie na awersie.

Prezentacja
gda000006266
archiwum_wg
Liczba pozycji: 570   Liczba stron: 12 (50 pozycji na stronie)   
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12