Sortowanie 
Kategorie : Prezentacje / Not for sale > Historia Poczty Gdyni do 1945 > Gdynia - Poczta w zaborze pruskim 1825-20 > Gdynia - Poczta Rzeszy Niemieckiej 1872-1920
Kategorie  Poziom wyżej
Aukcje użytkownika zbiory_ms
 

Gdynia - Poczta Rzeszy Niemieckiej 1872-1920

(15)

MAŁY KACK - 1873.10.01 - JEDNOOBRĄCZKOWY DATOWNIK BEZ GODZINY

List wysłany z Małego Kacka do Oksywia przez Chylonię (obecnie wszystkie te miejscowości należą do Gdyni). Znaczek skasowany datownikiem jednoobrączkowym "KLEIN-KATZ / 1.10 / ...". Datownik Chyloni: "KIELAU / 1.10 / ...N".

Prezentacja
gda000003094
zbiory_ms

MAŁY KACK - 1875.05.31 - DATOWNIK BEZ GODZINY oraz URZĘDOWA PIECZĘĆ DO LAKU ODBITA TUSZEM

Zwrotne poświadczenie doręczenia dokumentu sądowego. Jednoobrączkowy datownik bez oznaczenia godziny nadania: "KLEIN-KATZ / ... / 75" oraz urzędowa pieczęć do laku agencji pocztowej Mały Kack odbita tuszem.

Prezentacja
gda000003096
zbiory_ms

MAŁY KACK - 1898.02.08 - DATOWNIK/GODZINNIK Z ODWRÓCONĄ GODZINĄ

Zwrotne poświadczenie odbioru przesyłki. Jednoobrączkowy datownik/godzinnik "KLEIN-KATZ / 8 2 / 98 / 7-8N." z omyłkowo odwróconym oznaczeniem godziny. Odbiorczy datownik "ZOPPOT / 8 2 / 98 / * 6-7N. *".

Prezentacja
gda000003098
zbiory_ms

MAŁY KACK - 1917.05.17 - DATOWNIK/GODZINNIK Z NAZWĄ POWIATU

Zwrotne poświadczenie odbioru dokumentu sądowego skierowanego do adresata "Grablonski" z Kolibek. Odbity datownik "KLEIN-KATZ / (KR.NEUSTADT / WESTPR.) / 18 5 17 / * 6-7 N *".

Prezentacja
gda000003095
zbiory_ms

CHYLONIA - 1898.12.31 - DRUGI DATOWNIK CHYLONI

Karta pocztowa opłacona znaczkiem za 5 fenigów. Znaczek skasowany datownikiem Chyloni wprowadzonym w roku 1895 i stosowanym do roku 1920.

Prezentacja
gda000003091
zbiory_ms

GDYNIA - 1883.03.12 - PIERWSZY DATOWNIK jako KASOWNIK i STEMPEL NADAWCZY

Karta pocztowa wysłana z Gdyni do Gdańska. Znak opłaty skasowany pierwszym datownikiem Gdyni z gwiazdką: "GDINGEN / 12 3 / 83 / *".

Prezentacja
gda000003100
zbiory_ms

GDYNIA - 1882.11.23 - PIERWSZY DATOWNIK jako STEMPEL ODBIORCZY

List z Pelplina do Oksywia przez Gdynię. Na awersie ramkowy datownik Pelplina. Na rewersie pierwszy datownik Gdyni odbity w trzecim miesiącu istnienia agencji pocztowej. Adresat Roszczynialski.

Prezentacja
gda000003103
zbiory_ms

GDYNIA - 1887.06.14 - PIERWSZY DATOWNIK w OSTATNIM ROKU STOSOWANIA

List wysłany z Gdyni do Swarzewa przez Puck. Znaczek za 10 fenigów skasowany pierwszym datownikiem Gdyni w ostatnim roku stosowania tego datownika.

Prezentacja
gda000003104
zbiory_ms

GDYNIA - 1888.01.24 - DRUGI DATOWNIK/GODZINNIK

Cięższy list zwykły opłacony znaczkiem za 20 fenigów. Znaczek skasowany drugim datownikiem Gdyni z oznaczeniem godziny: "GDINGEN / 24 1 / * 88 * / 4-5N.". Na rewersie odbiorczy datownik ramkowy Wejherowa.

Prezentacja
gda000003101
zbiory_ms

GDYNIA - 1915.08.18 - DRUGI DATOWNIK NA LIŚCIE z OŚRODKA REHABILITACYJNEGO

Karta poczty polowej wysłana do Krakowa z ośrodka rehabilitacyjnego dla inwalidów wojennych w Gdyni. Drugi datownik Gdyni - z oznaczeniem godziny. Stempel dodatkowy ośrodka rehabilitacyjnego odbity kolorze fioletowym. Stempel krakowskiej cenzury wojskowej.

Prezentacja
gda000003105
zbiory_ms

GDYNIA - 1915.08.08 - DRUGI DATOWNIK NA LIŚCIE z OŚRODKA REHABILITACYJNEGO

List poczty polowej, zwolniony z opłaty pocztowej, wysłany do Bydgoszczy z ośrodka rehabilitacyjnego dla inwalidów wojennych w Gdyni. Drugi datownik Gdyni. Dodatkowy stempel ośrodka rehabilitacji odbity w kolorze czarnym oraz stempel drugiego regimentu grenadierów IX (?) batalionu.

Prezentacja
gda000003106
zbiory_ms

GDYNIA - 1887.09.20 - DRUGI DATOWNIK GDYNI jako STEMPEL ODBIORCZY

List z Pelplina do Oksywia przez Gdynię. Drugi datownik Gdyni odbity na rewersie jako stempel odbiorczy. Na awersie jednoobrączkowy datownik/godzinnik Pelplina.

Prezentacja
gda000003107
zbiory_ms

GDYNIA - 1895.06.02 - DRUGI DATOWNIK GDYNI jako STEMPEL ODBIORCZY

List z Pelplina do Oksywia przez Gdynię. Drugi datownik Gdyni odbity na rewersie jako stempel odbiorczy. Na awersie jednoobrączkowy datownik/godzinnik Pelplina.

Prezentacja
gda000003108
zbiory_ms

GDYNIA - 1883.04.18 - DOWÓD NADANIA LISTU PIENIĘŻNEGO

Dowód nadania listu pieniężnego wysłanego z Gdyni. Druk w kolorze czerwonym.

Prezentacja
gda000003109
zbiory_ms

GDYNIA - 1911.04.08 - DOWÓD NADANIA LISTU PIENIĘŻNEGO

Dowód nadania listu pieniężnego wysłanego z Gdyni. Druk w kolorze czerwonym.

Prezentacja
gda000003110
zbiory_ms
Liczba pozycji: 15   Liczba stron: 1 (50 pozycji na stronie)   
Strona: 1